dom sistemi

Cement Strukto

Cement Strukto

Idealan izbor za sve betonske i armiranobetonske konstrukcije.. Miješani portlandski cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5N.

Dodatne informacije

Proizvođač

Dalmacijacement

Pakiranje

20 kg

Opis

Idealan izbor za sve betonske i armiranobetonske konstrukcije. Miješani portlandski cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5N.

Certificiran prema zahtjevima HRN EN 197-1, HRN EN 197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2 te Pravilniku o kvaliteti cementa (Sl. glasnik RS broj 34/2013).

DomSistemi
OIB: 83680029659
23000 Zadar, Zagrebačka ulica 78, Hrvatska
023/281-137
023/281-137
091 5635 237