dom sistemi

Kako sanirati fasadu na kojoj se pojavljuju veće pukotine?

U slučaju pukotina širih od 0,5 mm, nužno je odmah djelovati jer prodor vlage može dovesti do velikog oštećenja fasade. U nekoliko koraka pogledajte naše Baumit preporuke i ujedno radne korake koje valja poduzeti.

 • Potrebni su vam mrežica za armiranje Baumit StarTex, Baumit MultiWhite, jedan zupčasti i jedan čelični gleter, kao i zidarska žlica.
 • Za početak izmjerite širinu pukotina pomoću alaza za mjerenje širine pukotine.
 • Za pukotine manje od 0.5mm pogledajte ovaj članak.
 • Budući da se radi o pukotinama većim od 0.5mm, labave dijelove potrebno je mehanički ukloniti.
 • Za izradu armirajeućeg sloja izmješajte Baumit MultiWhite s vodom prema uputama na vreći.
 • Baumit MultiWhite nanesite pomoću zupčastog gletera, a zatim utisnite Baumit StarTex mrežicu za armiranje.
 • Prilikom ugradnje armirajuće mrežice, zagladite površinu pomoću čeličnog gletera. Pazite da armirajuće mrežica ne bude vidljiva nakon zaglađivanja.
 • Nakon što Baumit MultiWhite očvrsne, površinu jdnolično strukturirajte pomoću spužvastog gletera.
 • Nakon minimalno tri dana sušenja, nanesite Baumit fasadnu boju. U ovom slučaju to je Baumit StarColor, koju je potrebno dobro izmješati prije nanošenja.
 • Možete koristiti Airless uređaj ili valjak. Sve Baumit fasadne boje pogodne su za bezračno i za ručno nanošenje.
 • Prilikom bezračnog nanošenja boje, za optimalan rezultat, površinu možete doraditi i ujednačiti pomoću valjka.
 • Nakon što se boja dobro osuši nanesite drugi sloj istom tehnikom.

DomSistemi
OIB: 83680029659
23000 Zadar, Zagrebačka ulica 78, Hrvatska
023/281-137
023/281-137
091 5635 237